Grupper & Tider

Barngruppen nybörjare, 7-11 år:
Måndag och onsdag 17.00 – 18.00

Fortsättningsgruppen 7-16 år:
Tisdag och söndag 17.00 – 18.00

Vuxengruppen, från 16 år:
Onsdag 18.00-19.30

Välkomna!